OK扎克
让生活更简单的知识百科

遂与外人间隔的间是什么意思

更新时间:2023-08-23 16:29点击:

58.间

(1)中间

【成语】

字里行间

厕足其间

游戏人间

桑间濮上

蹑足其间

间不容发

伯仲之间

【例句】

①泾流之大,两渚崖之间不辩牛马。(《秋水》)

②蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中。(《过秦论》)

③向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。(《兰亭集序》)

④一日之内,一宫之间,而气候不齐。(《阿房宫赋》)

⑤寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

⑥壁上小虫忽跃落襟袖间。视之,形若土狗。(《促织》)

⑦望长安于日下,目吴会于云间。(《滕王阁序》)

⑧千乘之国摄乎大国之间。(《论语》)

⑨舜发于歌亩之中,傅说举于版筑之间。(《生于忧患,死于安乐》)

⑩月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

(2)空隙,间隙

【成语】

读书得间:间:间隙。比喻窍门。读书得了窍门。形容读书能寻究窍门,心领神会。

【例句】

彼节者有间,而刀刃者无厚。(《庖丁解牛》)

(3)间隔,隔离

黑白相间

【例句】

自云先世避秦时乱,率妻子邑人,来此绝境,不复出焉;遂与外人间隔。(《桃花源记》)

(4)间断地,间或

①令初下,群臣进谏,门庭若市。数月之后,时时而间进。(《邹忌讽齐王纳谏》)

②予在患难中,间以诗记所遭,今存其本,不忍废,道中手自抄录。(《<指南录>后续》)

(5)隔阂,疏远,嫌隙

【成语】

亲密无间

相得无间

反间计

(6)离间

【成语】

挑拨离间

远不间亲

千金用兵,百金求间

【例句】

①屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。(《屈原列传》)

②疏不间亲,还是莫说吧。(《杜十娘怒沉百宝箱》)

(7)参与

【成语】

鱼目间珠

【例句】

肉食者谋之,又何间焉?(《曹刿论战》)

(8)表示房屋的量词

【例句】

①安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。(《茅屋为秋风所破歌》)

②方宅十余亩,草屋八九间。(《归园田居》)

(9)秘密地,悄悄地

【例句】

侯生乃屏人间语曰:嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内,而如姬最幸,出入王卧内,力能窃之。(《信陵君窃符救赵》)

②又间今吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼日:‘大楚兴,陈胜王(《陈涉世家》)

(10)偏僻的小路

【例句】

①从郦山下,道芷阳间行。(《鸿门宴》)

②故令人持璧归,间至赵矣。(《廉颇蔺相如列传》)

③沛公已去,间之军中。(《鸿门宴》)

(11)机会,空子

【成语】

无间可乘

乘间伺隙

【例句】

至京口,得间奔真州。(《<指南录>》后续)

(12)短暂的时间,一会儿

【成语】

转瞬之间

须臾之间

呼吸之间

倏忽之间

立谈之间

【例句】

①扁鹊见蔡桓公,立有间。(《扁鹊见蔡担公》)

②少间,帘内掷一纸出。(《促织》)

(13)夹杂

【例句】

中间夹杂力拉崩倒之声。(《口技》)

(14)期间

【例句】

①受任于败军之际,奉命于危难之间。(《出师表》)

②其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》)

(15)近来,不久之前

【例句】

间闻足下迁。(《与山居源绝交书》)

(16)经历,持续

【例句】

一人予二十金,骨微伤,病间月。(《狱中杂记》)

(17)间谍

【例句】

秦间来人,赵奢善食而遣之。(《廉颇蔺相如列传》)

(18)交杂,夹杂

枫松相间,五色纷披,灿若图绣。(《游黄山记》)

【语义提示】

间的本义是门缝。由此引申出夹缝、空称之义。时间的空称,即空闲。夹缝是在两个事物之中的,参与、中间、离间等。离间再引申出间谍之义,间谋活动当然是秘密的。

【思维导图】