OK扎克
让生活更简单的知识百科

安在文言文中的意思及例句(安在文言文中的用法及翻译)

更新时间:2023-08-23 15:30点击:

2.安

(1)安置

【成语】

安营扎寨

【例句】

离山十里有王平安营。(《失街亭》)

(2)使·····安定。使动用法

【成语】

治因安邦

既来之,则安之

安民告示

安身立命

【例句】

①将有作,则思知止以安人。(《谏太宗十思疏》)

②可以为富安天下,而直为此廪廪也。(《论积贮疏》)

(3)疑问代词, 哪里, 怎么

【成语】

皮之不存, 毛将焉附

【例句】

①如寡人者,安与知耻?请姑无庸战! (《勾践灭吴》)

②沛公曰:“君安与项伯有故?”(《鸿门宴》)

③项王曰:“沛公安在?”(《鸿门宴》)

⑤安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉? (《五人墓碑记》)

⑥安得使予多暇日。(《病梅馆记》)

⑦毅谓夫曰:“洞庭君安在哉?”(《柳毅传》)

⑧在尘埃之中,古今一体,安在其不辱也?(《报任安书》)

⑨又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?(《史记·屈原列传》)

⑩将军降操,欲安所归乎?(《赤壁之战》)

⑪燕雀安知鸿鹄之志。(《陈涉世家》)

⑫尔安敢轻吾射?(《卖油翁》)

(4)养(生)

【例句】

①衣食所安,弗敢专也,必以分人。(《曹刿论战》)

②老者安之,朋友信之,少者怀之。(《<论语>十则》)

古汉语中的“安”字义项详解,从成语和例句轻松掌握

(5)平安

【成语】

安然无恙 安居乐业

安堵如故:像原来一样相安无事。

①今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。(《六国论》)

②何故置某于安闲之地?(《失街亭》)

(6)安稳, 安宁

【成语】

安如磐石

毅良久稍安。((《柳毅传》)

【例句】

①思国之安者,必积其德义。(《谏太宗十思疏》)

②大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。(《茅屋为秋风所破歌》)

(7)安逸

【成语】

苟且偷安

【例句】

①倚南窗以寄傲,审容膝之易安。(《归去来兮辞》)

②予出官二年,恬然自安。(《<琵琶行>并序》)

③然后知生于忧患,死于安乐。(《生于忧患, 死于安乐》)

④君子食无求饱,居主安。(《论语·学而》)

(8)安静

【成语】

少安毋躁

(9)安心,习惯于

【成语】

安于现状

安常习故

安之若素

安土重迁

【例句】

①始而惭焉,久而安焉。(清·黄宗囊《原君》)

②敬亭亦无所不安。(《柳敬亭传》)

(10)抚慰,安抚

【例句】

①时时为安题,久久莫相忘。(《孔雀东南飞》)

②若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安,与结盟好。(《赤壁之战》)

【语义提示】

“安”的本义即“安全、安定”,要想“安全、安定”往往需要“安置”到某个地方,“安全”了就会感到“舒服,安逸”。后又由此可引申出“奉养”“安抚”“安慰”等义。

【思维导图】

古汉语中的“安”字义项详解,从成语和例句轻松掌握

标签: 安在文言文中的意思